WITAJ ! www.eRadia.net - Forum radiowe.       


Poprzedni temat «» Następny temat
StationPlaylist 4.32 PL
Autor Wiadomość
arsch

 
Pomógł: 4 razy
Dołączył: 15 Sty 2011
Posty: 136
Wysłany: Wto 15 Mar, 2011   

Przeczytaj manual do programu! Jest po polsku.
 
 
StationPlaylist

 
Dołączył: 14 Lis 2013
Posty: 1
Wysłany: Czw 14 Lis, 2013   

Dostępna jest nowa wersja StationPlaylist. http://stationplaylist.pl/kup Poniżej lista nowych mozliwości i poprawek. Oprogramowanie sprzedawane jest w wersji językowej polskiej, z polską instrukcją obsługi, polską fakturą i 12-miesięcznym okresem wsparcia technicznego.

http://www.stationplaylist.pl/kup/


Oprócz zmian wprowadzonych przez producenta programu, poprawione zostało tłumaczenie interfejsu oraz podręcznika użytkownika.
W poprzedniej wersji niektóre zwroty z instrukcji obsługu nie znajdowały odzwierciedlenia w interfejsie - i na odwrót.
Wersja oznaczona numerem 5.20 PL przynosi następujące zmiany względem wersji 5.01 PL:
StationPlaylist Creator

Nowość: Wszystkie etykiety graficzne, jakie istniały w programie zostały zamienione na tekstowe, aby zapewnić lepszą dostępność dla osób niewidomych i niedowidzących.
Nowość: Separacja dzienna została rozszerzona o separację w porach dnia. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której ponowne pojawienie się piosenki wypada w tej samej godzinie, co poprzednia emisja.
Nowość: Opcja mieszania listy plików dostępna także dla Grup Spotów. Przydatna zwłaszcza po dodaniu do Grupy Spotów nowych plików - nie trafią one dzięki temu na koniec listy.
Nowość: Blokady emisji dostępne dla plików linkowanych z innymi plikami.
Nowość: Ręczne wstawienie w Edytorze Playlisty pliku, który ma podlinkowany inny plik w polu Link Intro lub Link Outro powoduje dodanie również tych plików do playlisty.
Nowość: We właściwościach Rotacji "Zmień w punktualny" pozwala zmienić w element punktualny także grupę spotów i break.
Nowość: Przed wydrukowaniem playlisty można teraz wybrać, jakie elementy mają być wydrukowane - piosenki, spoty, reklamy, breaki.
Nowość: Kryteria we właściwościach kategorii muzycznych zostały poszerzone o tempo i głośność (energię) pliku.
Nowość: Playlistę M3U playlist zapisaną w formacie StationPlaylist Studio lub w nim zrobioną można dodać teraz do Edytora Playlist jako jeden element. Zagnieżdżone w niej elementy pojawią się z odpowiadającymi im typami elementów.
Nowość: Lista plików pokazuje od teraz łączny czas wszystkich plików w oknie.
Nowość: Czułość na nowo dodane pliki można teraz włączać lub wyłączać osobno w każdej z kategorii.
Nowość: Importer reklam zapisuje nazwę klienta w playliście w polu Wykonawca.
Nowość: *Spot to nowy kod breaku, którym można wymusić na programie Studio wstawienie pliku z określonej grupy spotów. Przydatne przy układaniu playlisty innym programem do planowania muzyki. np. *Spot=Station ID. Zagnieżdżone grupy spotów NIE SĄ obsługiwane.
Nowość: Lepsze skalowanie interfejsu w systemach Windows 8.1 i Windows 10 w przypadku gdy DPI ustawiono na 150% lub więcej.
Nowość: (tylko w Creatorze Pro) Parametr "Hook", służący do odtwarzania w programie Studio zdefiniowanego fragmentu utworu jako element autopromocyjny (losowy hook) lub jako zapowiedź muzyki z następnej godziny programu. Hooki odtwarzane są przez StationPlaylist Studio Pro, od wersji 5.20. Aby zaprogramować emisję Hooka w playliście, należy we właściwościach Rotacji zaznaczyć wstawioną tam kategorię i kliknąć w przycisk "Zmień w Hook".
Pomiędzy hookami można wstawiać Spoty - co pozwala przetykać hooki nakładanymi na nie zapowiedziami (artystów, kategorii, losowymi).
Nowość: (tylko w Creatorze Pro) Rejestrator voicetracków - nowa aplikacja, która może zastąpić SPL Recorder. Na tę chwilę nie jest dostępna w zdalnym voicetrackerze, ale rozważamy taką opcję na przyszłość. Rejestrator VT pozwala szybko i sprawnie odsłuchać ostatnie sekundy kończącego się utworu, nagrać voicetrack i wpuścić kolejną piosenkę podczas wypowiedzi. Po nagraniu można przesłuchać całość, aby przekonać się jak będzie brzmiała na żywo.
Nowość: SPL Recorder (a także VT Recorder) pozwala automatycznie wycinać ostatnie pół sekundy z nagranego pliku. Przydatne do pozbywania się kończącego nagranie stuknięcia w klawiaturę lub kliknięcia.
Nowość: Nagranie w SPL Recorder można w dowolnym momencie zatrzymać i wznowić (przycisk "Pauza").
Nowość: Znaczniki voicetracków mogą mieć dodatkowy opis np. z komentarzem dla DJ-a. Notatka wyświetli się w Edytorze i zdalnym voicetrackerze w polu "Tytuł". Jeżeli informacja nie mieści się na ekranie, można ją przeczytać po najechaniu kursorem myszy na ikonę przy znaczniku VT.
Nowość: W oknie lista plików można teraz przypisać dany plik(utwór) do wielu kategorii. Poprzednio możliwe było przypisanie utworu tylko do jednej kategorii.
Nowość: Lista plików ma dodatkowe kolumny: Czas startu i Punkt miksu.
Nowość: Edytując kategorię można odfiltrować część plików dodanych np. do folderów przypisanych do tej kategorii. Kryteriami wyszukiwania mogą być Wykonawca, Klient, Tytuł itd. - dla kategorii będą widoczne pliki, które częściowo spełniają wybrane kryteria.
Nowość: Edytor playlisty w pełni obsługuje Unicode - dotyczy to także drukowania raportów, wstawiania plików, ich wyszukiwania oraz zamiany wartości.
Nowość: Wydruk playlisty z Edytora zawiera teraz oprócz długości Intro także czas Outro.
Nowość: Narzędzie Track Tool ma nową fukcję - skanowanie głośności. Obliczona wartość głośności zapisywana jest jako tag zgodny z formatem ReplayGain, wspieranym przez rozmaite odtwarzacze w tym Studio. Dostępne są trzy standardy obliczania głośności: ReplayGain 2.0, EBU R128 oraz ATSC A/85.
Nowość: Track Tool można od teraz uruchamiać z nowym parametrem /silent zapobiegającym pojawianiu się automatycznego skanowania plików, co może rozpraszać użytkowników.
Nowość: Importer zewnętrznych playlist muzycznych potrafi teraz rozpoznawać Jingle (identyfikatory stacji). Zapobiega to odtwarzaniu dwóch jingli po sobie w programie Studio (jeżeli np. playlista jest błędna).
Poprawka: Grupy spotów, które miały wybierać plik po pliku w określonej kolejności, gubiły porządek po dodaniu do nich nowych plików.
Poprawka: Masowa edycja plików w oknie Atrybutów nie zapisywała zmian jeżeli usuwane były wartości z rozwijanych list, takie jak nastrój czy tempo.
Poprawka: Po włączeniu skanowania folderów podczas startu programu, pliki w których długość nazwy Wykonawcy lub Tytułu przekraczały 255 znaków nie zawsze trafiały do swoich kategorii.
Poprawka: Dzielenie przez zero w algorytmie tworzenia playlisty przerywało jej generowanie w niektórych przypadkach.
Poprawka: Okno Edytora Playlist nie zapamiętywało, że ostatnim razem było wyświetlone na pełnym ekranie.
Poprawka: SPL Recorder nie zapisywał ostatniej sekundy nagrania.
Poprawka: Przeskakiwanie klawiszem Tab po opcjach SPL Recordera nie działało poprawnie.
Poprawka: Czasy outro zmieniane w Edytorze Playlist nie były zapisywane w playlistach. Było to uciążliwe głównie dla voicetrackujących.
Poprawka: W Edytorze playlist zapowiedź wsteczna umiejscowiona po piosence z opisanym czasem outro, nie brała pod uwagę tego czasu podczas obliczania długości godziny.
Poprawka: Średni czas trwania pliku z kategorii lub grupy spotów nie był zerowany jeżeli kategoria lub grupa spotów była opróżniana.
Poprawka: Wykonawca i Wykonawca płyty nie byli poprawnie odczytywani z tagów plików M4A.
Poprawka: Pliki z blokadami emisji na określone godziny dnia były zbyt często wybierane w pozostałych porach.
Poprawka: Próba nagrania voicetracka na końcu playlisty powodowała zamknięcie lub zawieszenie programu Creator.
Poprawka: Plików o nazwach zaczynających się od [ lub { nie dało się odsłuchiwać lub przenosić do innych kategorii w oknie z Listą Plików.
Poprawka: Po wyłączeniu automatycznego mieszania plików w Kategorii, ich porządek pozostanie taki, jak w chwili wyłączenia tej opcji. Poprzednio podczas wyłączania program jednorazowo mieszał listę utworów.
Poprawka: W oknie Właściwości Rotacji przy próbie ręcznego dodania kodu breaku nie dało się trwale zapisać, aby dodawany element był odtwarzany równolegle z innnym.
Poprawka: W oknie Lista Plików Creator zacinał się podczas szukania plików nieprzypisanych do żadnej kategorii, albo nie mógł usunąć takich plików z listy. Obydwa przypadki nie powinny już mieć miejsca.
Poprawka: Parametr %O (odnoszący się do tagu "Inne") umieszczony w formacie playlisty nie był widoczny w eksportowanej playliście.
Poprawka: Otwieranie plików w aplikacji Track Tool z poziomu Eksploratora Windows (prawy guzik myszy / otwórz w Track Tool) powodowało pomijanie niektórych z zaznaczonych plików.
Poprawka: Piosenki posiadające oceny były zbyt często wybierane jeżeli w regułach separacji ustawiono priorytet na 2 lub wyższy.
Poprawka: Jeżeli w Grupie Spotów rodzaju losowego znajdowało się kilka plików, spośród których tylko jeden przechodził przez Blokady Emisji, mogło się zdarzyć, że program nie wybierał żadnego pliku.
Poprawka: Próba nagrania przy pomocy Edytora Playlist wielu voicetracków w jednym podejściu kończyła się błędem, jeżeli voicetrackowana playlista zawierała wiele miesięcy programu.
Poprawka: Próba szybkiej podmiany elementu an inny w Edytorze Playlisty kończyła się błędem "access violation".
Nowość/Poprawka: Break przeznaczony do emisji zbieżnej w czasie z innym elementem, może być teraz wstawiony jako "Wymuszony", dzięki czemu zostanie uruchomiony w trybie ręcznym.
Poprawka: Edycja kodów breaku *Play oraz *File pozbawiała breaki znaków cudzysłowu.
Poprawka: W małych, szybko rotujących kategoriach mogło się zdarzyć, że program nie sprawdzał czy wszystkie piosenki nadają się do wstawienia - powodowało to więcej błędów niż powinno.
Poprawka: Zgłaszany od dawna problem z Edytorem Playlist - podczas próby wyszukania/zamiany pliku, po pierwszym znalezieniu poszukiwanego pliku program nie potrafił znaleźć kolejnych jego wystąpień w playliście.
Poprawka: Zgłaszany od dawna problem z tagami APEv2 zawierającymi dane binarne - jak okładki CD - które nie były poprawnie aktualizowane przez StationPlaylist.
Poprawka: Czasu trwania plików wideo MPEG-2 często był mylnie podawany jako za długi o jedną godzinę.

StationPlaylist Studio

Nowość: Wszystkie etykiety graficzne, jakie istniały w programie zostały zamienione na tekstowe, aby zapewnić lepszą dostępność dla osób niewidomych i niedowidzących.
Nowość: Pasek zadań w Windows 7 i późniejszych pokazuje od teraz zamiast nazwy programu postęp odtwarzania pliku. Zmienia też kolory pod koniec jego emisji.
Nowość: Nagrywanie do pliku jest możliwe także z wejścia liniowego karty muzycznej.
Nowość: Podczas nagrywania audycji można zapisać listę odtwarzanych piosenek do pliku .Cue, co pozwala wykorzystać ją podczas powtórnej emisji audycji (dane z pliku .cue wyświetlą na stronie / w strumieniu tytuły nadawanych w nagranej audycji piosenek, zamiast komunikatu "powtórka audycji").
Nowość: Służący do uruchamiana nagrywania kod breaku *R1 przyjmuje od teraz parametr określający długość nagrania. *R1[xxx] włączy nagrywanie na xxx sekund.
Nowość: Nagrywanie można włączać i wyłączać także w odpowiedzi na sygnał odebrany z karty sterującej.
Nowość: Voicetrack wymusza intro na piosence - po zaznaczeniu tej opcji (Opcje / Główne), voicetrack który ma opisane Intro, zawsze wybrzmi na początku piosenki - czy ma ona intro, czy nie. Czas Intro umieszczony w opisie piosenki zostanie zastąpiony czasem intro z voicetracka. Po wyłączeniu, Studio zachowuje się jak wcześniej - w przypadku braku intro w piosence wyznaczonej do emisji po voicetracku, voicetrack zostanie wyemitowany tak, by piosenka rozpoczęła się dopiero po nim.
Nowość: Okno przeglądania Logu Głównego pokazuje od teraz łączną ilość elementów oraz ilość odtworzeń w Internecie. Pojedyncza emisja piosenki pomnożona przez ilość słuchaczy w Internecie w momencie jej odtwarzania daje ilość odtworzeń w Internecie.
Nowość: Kod *Play pozwala od teraz odtworzyć wewnątrz głównej playlisty inną playlistę zapisaną w formacie M3U.
Nowość: Ścisłe przestrzeganie reguł separacji. Po włączeniu tej opcji (Opcje / Zaawansowane / Strona 1) z okna wstawiania plików do playlisty zniknie pozycja "wstaw mimo to" umożliwiająca dodanie do playlisty piosenek, które łamią reguły i wykluczenia.
Nowość: Lista utworów z pliku .Cue dołączonego do pliku audio pozwala aktualizować dane o aktualnie nadawanych utworach w miarę postępu odtwarzania tego pliku (Opcje / Info i logowanie).
Nowość: Po wyczyszczeniu pola "Folder wyszukiwarki" (Opcje / Położenie folderów) lub po wykoaniu kodu breaku *Search= skrypt zamówień piosenek wyświetli na stronie internetowej napis "Chwilowo nie przyjmujemy zamówień".
Nowość: Okno zamówień pozwala ustawić wybranym zamówieniom status "Wstrzymane". Zamówienia takie są pomijane podczas automatycznego przenoszenia zamawianych piosenek do playlisty.
Nowość: Okno właściwości elementu z jinglownicy pozwala teraz na wklejanie nazw plików ze schowka.
Nowość: Breaki umieszczone w jinglownicy można teraz edytować.
Nowość: Zaktualizowano listę krajów w ustawieniach pogody.
Nowość: Ręczne wstawienie do playlisty pliku, który ma uzupełnione pole Link Intro lub Link Outro spowoduje dołączenie wskazanego tam pliku.
Nowość: Detekcja ciszy w retransmitowanym strumieniu (Opcje / Wejście / Pliki). Jeżeli przez wyznaczony czas poziom dźwięku będzie utrzymywał się poniżej wyznaczonego progu, program zakończy retransmisję i przejdzie do emisji najbliższego elementu z playlisty.
Nowość: Okno statytyk słuchalności pokazuje od teraz informację o tym, że encoder został rozłączony z serwerem.
Nowość: Loguj błędy to nowa opcja w oknie statystyk słuchalności. Pozwala zapisywać do logu głównego notatkę ilekroć serwer streamingowy nie otrzyma strumienia ze studia.
Nowość: Wysyłka danych o aktualnie nadawanym utworze metodą HTTP pozwala od teraz aktualizować dane przekazywane do strumieni o innych ID (dotyczy serwerów Shoutcast v2).
Nowość: Zmieniona obsługa dostępu do statystyk słuchalności Radionomy.
Nowość: Obsługa API Aiir w module wysyłki danych o aktualnie nadawanym utworze metodą HTTP.
Nowość: Lepsze skalowanie interfejsu w systemach Windows 8.1 i Windows 10 w przypadku gdy DPI ustawiono na 150% lub więcej.
Nowość: Studio Monitor 5.11 potrafi teraz wysyłać e-mail w przypadku niektórych błędów/awarii. Dodatkowo, istnieje możliwość wymuszenia przejścia Studio w tryb automatyczny, jeżeli przez określoną ilość czasu nie gra niczego będąc w trybie ręcznym.
Nowość: Nowe komendy sterujące dla portu szeregowego, TCP/HTTP: DelRequest, HoldRequest, PlayRequest, TopRequest, PlaylistFolder, SearchFolder, TopUpFolder, Restart, LastSong, NextSong. Więcej w dokumentacji programu.
Nowość: Możliwość utrzymywania okna Wideo zawsze na wierzchu.
Nowość: Część ustawień z zakładki Główne oraz Zaawansowane została przeniesiona do nowej zakładki Użytkownik. Znajdują się w niej ustawienia indywidualne dla każdego zalogowanego do programu użytkownika. Każdy DJ może mieć własne ustawienia kolorów, wielkości czcionek, inny sposób traktowania playlisty itd.
Aby ustawienia z tej zakładki zadziałały, należy w opcjach głównych zaznaczyć, że Studio ma mieć indywidualne ustawienia dla każdego użytkownika.
Dostęp do zakładki użytkownika jest niezależny od blokady hasłem pozostałych opcji programu.
Nowość: Hooki w Studio Pro. Sposób na promocję formatu muzycznego stacji, polegający na odtwarzaniu najbardziej charakterystycznych fragmentów kilku utworów z playlisty. Hooki można dodać na dwa sposoby:
Używając przycisku "Zmień w hook" po zaznaczeniu wybranej kategorii w oknie Właściwości Rotacji. Zamiast odtworzenia piosenki z tej kategorii, Studio wyemituje hook losowo wybranej piosenki z tej kategorii.
Używając kodu breaku, do playlisty można wstawić hook jednej z piosenek, które usłyszymy w najbliższym czasie:
*Hook=x lub *Hook=Nx
x jest liczbą odpowiadającą piosence numer x licząc od bieżącej pozycji playlisty.
Nx to piosenka numer x z playlisty Następnej godziny.
np. *Hook=6 odtworzy hook szóstej piosenki licząc od breaku.
&bnsp;&bnsp;&bnsp;&bnsp;*Hook=N10 odtworzy dziesiącą piosenkę licząc od początku następnej godziny (jeżeli jest widoczna na ekranie).

Do opisywania początku i długości hooka służy Track Tool 5.20 dołączony do programu.
Przy wstawianiu hooków poprzez kod breaku program będzie starał się zlokalizować położenie hooka. Jeżeli wyznaczona piosenka nie ma hooka, program użyje Intro, jeżeli i to zawiedzie, skorzysta ze sztywnych widełek określonych w zakładce Opcje / Zaawansowane.
Nowość: Osobne ustawienia miksu dla piosenek, spotów, reklam i voicetracków. W opcjach Wejście dostępne są cztery zakładki, w których można określić osobne poziomy przy których program będzie miksować takie pliki. Przydatne, jeżeli pliki nie są opisywane w Track Tool.
Nowość: Po wyłączeniu trybu miksowania piosenek (co praktykuje się przy pomocy kod breaku przed emisją np. koncertu lub emisji muzyki klasycznej), piosenki będą skanowane przez Track Tool z bardzo niskimi programi głośności dla początku i punktu miksu, co pozwoli usunąć ciszę. Dodatkowo w zakłądce Opcje / Wejścia / Pliki można włączyć wymuszania pauzy pomiędzy utworami, jeżeli jest taka potrzeba.
Nowość: Automatyczne dopasowywanie prędkości miksowania. Do algorytmu miksującego pliki dodano nowy warunek: jeżeli piosenka ma ustawiony ręcznie punkt miksu i w tym fragmencie utwór jest stosunkowo głośny, program wykryje to i podczas miksu zastosuje ściszanie logarytmiczne w miejsce liniowego, aby jak najpłynniej przejść do następnej pozycji.
Nowość: Ustawienia dopasowywania prędkości odtwarzania zostały przeniesione z zakładki Opcje / Wyjście / Odtwarzacz główny do Opcje / Zaawansowane z dodatkowymi parametrami.
Nowość: Studio potrafi teraz wykorzystywać piosenki z opisanymi czasami outro do skracania playlisty, aby ostatnia piosenka zakończyła się jak najbliżej pełnej godziny. Ustawienia metody wypełniania godziny dostępne są w zakładce Opcje / Zaawansowane. Po wybraniu metody skracania Outro, program sam zdecyduje które z piosenek trzeba będzie skrócić, aby zbliżyć się do pełnej godziny. Metodę tę można stosować razem z automatycznym dopasowywaniem prędkości odtwarzania, dostępnym do konfiguracji w tej samej zakładce.
Nowość: Podczas odtwarzania Intro lub Outro, czas pozostały do zakończenia piosenki będzie wyświetlany na różowo.
Nowość: Bufor wejściowy pliku może mieć teraz nawet 300 sekund (5 minut). Pliki krótsze niż 5 minut mogą być w całości ładowane do pamięci RAM. Ustawienie takie może prowadzić do skoków zużycia procesora, ale może działać lepiej przy słabej infrastrukturze sieciowej (jeżeli pliki odtwarzane są z dysku sieciowego).
Nowość: Rejestracja do pliku jest od teraz możliwa z jednoczesną obróbką dynamiczną (wtyczka DSP).
Nowość: Funkcja nagrywania voicetracku z okna programu Studio używa od teraz osobnej aplikacji - Rejestrator VT - w miejsce SPL Recorder. Obsługa jest prosta i intuicyjna, dodatkowo można odsłuchać koniec poprzedzającego i początek następnego utworu, jak również przesłuchać nagrane wejście, aby upewnić się jak będzie brzmiało na antenie.
Nowość: (Studio Pro) Po wyłączeniu obsługi wejścia mikrofonowego, w miejscu przycisku "Mikrofon" pojawi się przycisk "Jinglownica" wywołujący okno z paletami jingli.
Nowość: (Studio Pro) Po wyłączeniu obsługi wejścia liniowego, w miejscu przycisku "Wej. Lin." pojawi się przycisk "Uzytkownik" do przelogowania użytkownika programu.
Nowość: Wstawianie jingla z palety do playlisty jest dostępne także z okna palety jingli.
Nowość: Po włączeniu logowania jinglownicy w zakładce Opcje / Info i Logowanie, pliki zagrane z palet będą zapisywane do logu poemisyjnego tak samo jak spoty odegrane z playlisty - razem z informacjami o wykonawcy, tytule itd.
Nowość: Algorytm Teraz na antenie potrafi wysyłać informację o następnych 9 piosenkach, które zostaną wyemitowane. Parametr, należy umieścić w szablonie z prefiksem %+n gdzie n oznacza piosenkę numer n po aktualnie emitowanej.
Np. %+1a wyśle wykonawcę następnego utworu, %+3t tytuł trzeciego w kolei. Dotychczas, dawało się wysłać dane tylko jednego następnego utworu prefiksem %x. Nie jest już oficjalnie zalecany, jakkolwiek wciąż działa.
Podobnie, %1 do %9 to dotychczasowa metoda oznaczania poprzednio wyemitowanych. Nowa to %-1 to %-9, np. %-1a to poprzedni wykonawca.
Nowość: Dołączona do pliku lista .Cue jest od teraz odczytywana także podczas poszukiwania danych niezbędnych do integracji ze slepem Amazon.
Nowość: Informacje o aktualnie odtwarzanym utworze można od teraz wysyłać z opóźnieniem. Może to być przydatne do wysyłki danych RDS w rozgłośniach korzystających z linii opóźniających, lub w sytuacji gdy sygnał ze studia trafia do nadajnika z kilkusekundowym opóźnieniem.
Nowość: Informacje o aktualnie odtwarzanym utworze można od teraz wprowadzać ręcznie. Okno do wpisywania danych, które mają być wysłane można znaleźć w menu Widok, lub pod skrótem klawiszowym Alt+N. Jest to przydatne w sytuacji, gdy muzyka nadawana jest z innego niż komputer źródła - np. płyty kompaktowej. Dane wpisane ręcznie pojawiają się również w logu poemisyjnym w celu późniejszego raportowania.
Nowość: Logi poemisyjnego w formacie CSV zapisywane są od teraz ze stroną kodową UTF-8, co zapewnia pełną obsługę znaków spoza alfabetu łacińskiego.
Nowość: Dodano obsługę znaków kodowanych w Unicode do belek w górnej części ekranu Poprzednio/Teraz/Następnie, edytora palet jingli, "dymków" z informacją o utworze oraz wyszukiwarki stacji pogodowych.
Nowość: W oknie przeglądarki logu głównego dodano przyciski ze strzałkami (lewo/prawo) do szybkiego przełączania daty o jeden dzień.
Nowość: Tryb automatyczny może przestać śledzić aktualnie zaznaczony plik na playliście (Opcje / Zaawansowane).
Nowość: Dane o aktualnie nadawanym utworze są od teraz wysyłane ze stroną kodową UTF-8. Dotyczy to wysyłki przez HTTP, port szeregowy, TCP/UDP. Wszystkie niestandardowe znaki zostaną w chwili wysyłki przekodowane do UTF-8.
Nowość: Użytkownik może ustalić, że po przejściu w tryb ręczny program zawsze będzie odhaczał wszystkie oczekujące pliki w playliście.
Nowość: Po wybraniu opcji odhaczania wszystkich plików podczas ładowania playlisty, odświeżenie playlisty w trybie ręcznym odhaczy tylko pliki znajdujące się poniżej aktualnie odtwarzanego.
Nowość: Dodano możliwość zmiany kolejności kolumn metodą "przeciągnij i upuść" w oknie playlisty (Opche / Zaawansowane / Strona 2). Domyślnie opcja jest włączona.
Nowość: Do logu poemisyjnego muzyki można od teraz dodawać spoty i breaki (Opcje / Info i logowanie).
Nowość: Po wpisaniu zerowego czasu intro w opisie voicetracka, piosenka znajdująca się przed voicetrackiem zostanie wyciszona w chwili rozpoczącia się nagranej zapowiedzi. Dotychczas, plik poprzedzający voicetrack był grany do końca. Aby uzyskać taki efekt, należy wyczyścić pole Intro (nie może zawierać cyfr) w pliku voicetracka.
Nowość: *RF to nowy kod breaku, który pozwala zmienić folder przed rozpoczęciem nagrania (ustawiany zazwyczaj w zakładce Wyjście / Nagraj) np. *RF=C:\Audycje
Nowość: *SkipNoTemp to nowy kod, dzięki któremu Studio może przeskoczyć do następnej piosenki, jeżeli nie są dostępne informacje o temperaturze i nie ma możliwości dopasowania do tego zapowiedzi.
Nowość: *Short to nowy kod breaku, który określa jak ma się zachować program jeżeli playlista jest za krótka. Możliwe paramatry to 0, 1, 2. Np. *Short=2 przestawi program w tryb "Rozpocznij wcześniej emisję kolejnej godziny".
Nowość: Studio może od teraz odtwarzać playlisty z innej strefy czasowej niż komputer. (Opcje / Zaawansowane / Strona 2).
Nowość: Studio może od teraz ibsługiwać dwa zestawy kart sterujących.
Nowość: 8 wejść karty sterującej może być teraz dowolnie aktywowane lub dezaktywowane przy pomody kodu *G break note. Przydatne, jeżeli w części playlisty nie ma potrzeby odbioru sygnałów z określonych wejść np. *G2=0 wyłącza wejście nr 2, *G3=1 włącza wejście nr 3.
Jednocześnie zmieniła się składnia włączająca i wyłączająca całkowicie obsługę sterowania z zewnątrz. Kod *G0 i *G1 zostały zastąpione przez *G0=0 oraz *G0=1 - tylko taka składnia będzie poprawnie działać.
Nowość: Dostępna jest komenda do odwracania zaznaczenia wszystkich plików, działająca przy sterowaniu przez TCP, port szeregowy i skrypty. Równoważna z wciśnięciem Esc.
Nowość: Narzędzie Track Tool ma nową fukcję - skanowanie głośności. Obliczona wartość głośności zapisywana jest jako tag zgodny z formatem ReplayGain, wspieranym przez rozmaite odtwarzacze w tym Studio. Dostępne są trzy standardy obliczania głośności: ReplayGain 2.0, EBU R128 oraz ATSC A/85.
Nowość: Po wyłączeniu opcji przechowywania danych o plików w tagach, Studio zapisze dane o punktach startu i miksu tylko raz. Pozwala to korzystać ze stałych punktów miksu (nie będą one obliczane dla każdej playlisty osobno) a także oszczędzić czas podczas ładowania playlisty - także obniżyć zużycie procesora i dysku.
Nowość: Kopiowanie tytułu i wykonawcy do schowka możliwe jest teraz dla więcej niż jednej pozycji.
Nowość: Dodana obsługa plików o rozszerzeniu .MP4A.
Nowość/Poprawka: Błędy związane z niesprawnością karty lub sterowników, które uniemożliwiają korzystanie z wejścia liniowego nie będą teraz zatrzymywały programu. Informacja o takim błędzie trafi do Logu głównego.
Poprawka: Jeżeli program ustawiono tak, aby w przypadku zbyt krótkiej playlisty przechodził do następnej godziny, mogło się zdarzyć że zamiast tego losowana była piosenka z puli rezerwowej.
Poprawka: Break *Play nie działał jeżeli podano z nim parametr określający długość trwania.
Poprawka: Znaki "<" i ">" były błędnie zapisywane w plikach XML tworzonych na potrzeby "Teraz na antenie".
Poprawka: Włączenie uruchamiania Studio Monitora i Streamera wraz ze startem Windows mogło skutkować blokadą programu Studio.
Poprawka: Tekst umieszczany w skryptach był omyłkowo zmieniany na pisany małymi literami.
Poprawka: Program potrafił zawiesić się podczas odtwarzania ostatniego utworu w godzinie jeżeli oczekiwane było uruchomienie elementu punktualnego.
Poprawka: Program potrafił zawiesić się podczas próby uruchomienia jingla przy pomocy kodu breaku *C. Działo się tak, jeżeli jingiel był blokowany przez nadane mu blokady emisji w określonych porach / dniach.
Poprawka: Po podmianie pliku na taki, który nie zawierał tagów SPL, Studio używało punktu startu i miksu z poprzedniego pliki (zapisanych w playliście) co kończyło się emisją pliku przez czas różny od rzeczywistego.
Poprawka: Podczas odtwarzania pliku, funkcja przeskakiwania do następnej godziny nie działała zgodnie z dokumentacją.
Poprawka: Umieszczenie kodu *L0 (wyłączenie wejścia liniowego) bezpośrednio po *L1 (włączenie wejścia liniowego) nie dawało pożądanego rezultatu. Po czasie wyznaczonym na włączenie wejścia, pozostawało ono włączone, a kod *L0 był ignorowany.
Poprawka: Wyłączanie sterowania klawiaturą nie było realizowane w pełni. Program wciąż reagował na klawisze z klawiatury numerycznej.
Poprawka: Program twierdził, że playlista była zmieniana ręcznie jeżeli były w niej elementy punktualne, które przemieszczały się po playliście automatycznie.
Poprawka: Plik oznaczenia reklam był emitowany nawet w przypadku braku na dysky plików z reklamami.
Poprawka: Niektóre ustawienia wysyłki Teraz na antenie poprzez TCP/UDP nie były zachowywane poprawnie.
Poprawka: Umieszczony w playliście-skrócie do streamu (PLS) plik przeznaczony do odtworzenia z serwera FTP miał źle obliczaną długość.
Poprawka: The Artist and Album Artist fields were not being read from some M4A file tags.
Nowość/Poprawka: W ustawieniach miksowania plików, dostępne jest "dostrajanie" miksu, przydate jeżeli stacja używa konsolety i ustawiony jest duży bufor wyjściowy. Dostrojenie miksu pozwala uzyskać płynniejszą obsługę plików o długości do 5 sekund.
Nowość/Poprawka: Break zawierający słowo Silent lub Silence nie będzie od teraz trafiał do modułu Teraz na antenie. Dotyczy to także godzin z playlist generowanych przez Creatora, którym przypisano wirtualną rotację o nazwie ...SILENT...
Poprawka: Okno zamówień słuchaczy nie wyskakiwało na ekran po odebraniu nowych zamówień, mimo zaznaczenia takiej opcji w ustawieniach programu.
Poprawka: Tymczasowy punkt startu mógł być ignorowany, jeżeli plik był skanowany ponownie od czasu ustawienia tymczasowego startu.
Poprawka: Natychmiastowe ważniejsze niż Następne - opcja działała na elementy z pełnej godziny tylko jeżeli Znacznik Godziny był ustawiony jako Natychmiastowy. Poprawione w nowej wersji.
Poprawka: W przypadku ustawienia bloku składającego się z kilku elementów punktualnych wyznaczonych na tę samą minutę godziny, jeżeli jeden z nich został ręcznie uruchomiony, program Studio zawieszał się o zaplanowanym czasie emisji.
Poprawka: Pod koniec godziny program błędnie określał, jaka piosenka będzie emitowana za chwilę.
Poprawka: Odtwarzanie po sobie dwóch plików posiadających dołączone do nich listy .cue, powodowało błędne wyświetlanie metadanych dla drugiego w kolejności pliku.
Poprawka: Po wciśnięciu przycisku na palecie jingli pracującej w trybie wstawiania (jingiel z palety nie jest odtwarzany od razu, tylko wstawiany do playlisty) pojawiał się błąd "index out of bounds" jeżeli w oknie playlisty nie było żadnego znacznika godziny.
Poprawka: Podczas edycji pojedynczej pozycji z Jinglownicy, nie było można wprowadzić więcej niż 48 znaków w przypadku wybrania opcji ładowania plików z foldera. Teraz nie ma tego ograniczenia.
Poprawka: Zapis informacji o aktualnie odtwarzanym utworze do pliku XML była obarczona błędnym kodowaniem apostrofów. Teraz apostrofy kodowane są poprawnie.
Nowość/Poprawka: Po wywołaniu kodu breaku *Dir w trybie ręcznym , wstawione pliki będą odhaczane, jeżeli inne pliki w playliście też są odhaczone.
Poprawka: W przypadku korzystania z wewnętrznego miksera programu możliwe były przerwy w odtwarzaniu dźwięku tuż po uruchomieniu odtwarzania pliku, jeżeli zamykanie poprzedniego pliku zajmowało za długo. Poprawka zmienia sposób obsługi wolnych dysków / połączeń sieciowych, jak również obsługę strumieni Shoutcast 2.
Poprawka: Funkcja automatycznego dopasowywania prędkości odtwarzania nie brała pod uwagę znaczników godziny ustawionych jako "Natychmiastowe" w sytuacji, gdy godzinę zamykał element mający zakończyć odtwarzanie o pełnej (zaprogramowany na 60-tą minutę godziny).
Poprawka: Po wyłączeniu automatycznego miksowania, retransmitowana strumienie internetowe nie wyłączały się po wyznaczonym czasie, grając ponad następnymi piosenkami z playlisty.
Poprawka: Serwis pogodowy Weather Underground zmienił protokół komunikacyjny w 2016 roku, przez co wyszukiwanie stacji pogodowych kończyło się błędem.
Poprawka: Okno zamówień słuchaczy nie brało pod uwagę rozmiaru czcionki ustawionego przez Użytkownika.
Poprawka: Elementy punktualne o zbieżnym czasie emisji są od teraz ignorowane przez mechanizm automatycznego dopasowywania prędkości oraz sprawdzania czasu playlisty.
Poprawka: Od wersji 5.0, znaki #, ~ lub @ znajdujące się w nazwach plików bez tagów były wyświetlane w polu Tytuł. Od teraz znowu są pomijane.
Poprawka: Od wersji 5.0, znak "&" w tytule i wykonawcy nie pojawiały się w belkach na górze ekranu (poprzednio / teraz / następnie).
Ostatnio zmieniony przez StationPlaylist Pon 23 Sty, 2017, w całości zmieniany 2 razy  
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  


Copyright © 2007 - 2016 eRadia.net - wszelkie prawa zastrzeżone
Hosting plików Elektryk poznań
stat4u